Instalacja i konserwacja paneli Brilliancefloor

Instalacja
 

Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych:
• oryginalnie zapakowane opakowania podłogi poddać min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warun­kach pokojowych (temp.ok. 18° C, wilg. względna pow. 30-60%)
• upewnić się, że podłoże jest suche (wilgotność resztkowa nie może przekraczać wartości 2% dla posadzek cementowych a 0,3% dla anhydrytowych), równe (nie­równości większe niż 3 mm/m należy zniwelować), stabilne i czyste.
• deski wyjmować z opakowania bezpośrednio przed montażem

Uwaga: przed i w trakcie układania, przy dobrym oświetleniu należy kontrolować stan desek pod względem ewentualnych uszkodzeń i wad. Reklamacje dotyczące różnicy odcieni, wymiarów oraz widocznych wad fabrycznych uwzględniane są przed położeniem podłogi. Wyrób ten nie może być stosowany w wilgotnych pomieszczeniach, gdzie wilgotność powietrza przekracza 70%, takich jak na przykład łazienki czy sauny. Układanie podłogi na systemie ogrzewania podłogowego jest wskazane tylko w przy­padku ogrzewania wodnego. W żadnym wypadku nie należy układać tej podłogi na ogrzewaniu elektrycznym.

1. Do układania podłogi potrzebne są następujące materiały: folia paroizolacyjna PE o grubości 0,2 mm, podkład do eliminacji nierówności podłoża, kliny dystansowe, ołówek, calówka, ew. klej/uszczelniacz, szpachla, masa wypełniająca (np. przy rurach ogrzewania) i linka.

2. Podłogi układane są dłuższym bokiem prostopadle do kierunku padania światła (okna) metodą „pływającą” (bez związania z podłożem). Nie wolno przyklejać ich do podłoża, przybijać gwoździami lub mocować w inny sposób (np. stoperem drzwiowym).

3. Zakupiona przez Państwa podłoga wykonana jest z włókien drzewnych i jak drewno mogą reagować na zmiany klimatyczne (np. rozszerzać się), wobec czego należy zawsze z każdej strony zachowywać odstęp (dylatację) pomiędzy deskami a ścianami lub innymi stałymi elementami (np. rury ogrzewania, ramy drzwiowe). Wielkość odstępu (dylatacji) zależy od powierzchni pomieszczenia ale nie może być mniejsza niż 10 mm. Wielkość dylatacji należy obliczyć korzystając z proporcji: 2 mm dylatacji na każdy 1 mb podłogi. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i w pomieszczeniach o długości lub szerokości przekraczającej 8 m bieżących bądź większych niż 40 m2 trzeba wykonać szczeliny dylatacyjne o minimalnej szerokości 20 mm.

4. Podłogę należy układać w temperaturze pomieszczenia wynoszącej minimum 18° C oraz przy temperaturze podłogi wynoszącej min. 15° C. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić 30-60 %. Podłoże musi być bezwzględnie płaskie, suche, nośne, czyste i twarde. Zalecenie: deski układać w kierunku wzdłużnym do padania głównego źródła światła.

5. Do izolacji przed wilgocią służy folia polietylenowa (grubość 0,2 mm), którą należy ułożyć najpierw w formie wanny. Zachodzące na siebie pasma folii o szerokości 20 cm należy przymocować taśmą klejącą.

6. Przed rozpoczęciem układania należy koniecznie obliczyć dokładną szerokość ostatniego rzędu podłogi. Nie może ona być mniejsza niż 50 mm. O ile stwierdzona wartość jest mniejsza, pierwszy rząd nie może zaczynać się od pełnej szerokości deski. W takiej sytuacji już pierwszy rząd podłogi należy odpowiednio przyciąć, aby ostatni rząd osiągnął minimalną wyznaczoną szerokość. Podczas obliczeń należy koniecznie uwzględnić odstęp od ściany (dylatacja), który po każdej stronie musi odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 3.

Proszę dokładnie przestrzegać instrukcji układania. W razie ułożenia podłogi niezgodnie z zaleceniami roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu niezgodności towaru z umową są wykluczone.


Układanie podłogi z łączeniem typu „1clic2go”


• Pierwszy rząd: ułożyć piórem w kierunku ściany, klinami dystansowymi zabezpieczyć odpowiedni odstęp od ściany.
• Przy skośnej lub nierównej ścianie: przebieg ściany odwzorować na pierwszym rzędzie a następnie deski odpowiednio przyciąć. Deski łączymy na krótkim boku, od góry obniżając i lekko uciskając do poziomu powierzchni podłogi, prawidłowe połączenie i zamknięcie zamka „1clic2go” jest potwierdzone wyraźnym odgłosem kliknięcia. Jeżeli jest potrzeba należy przyciąć ostatnią deskę w rzędzie do odpowiedniej długości (minimum 40 cm długości).
• Każdy nowy rząd rozpoczynać od ułożenia deski resztkowej (minimum 40 cm długości) odciętego z poprzedniego rzędu. Przesunięcie fug poprzecznych pomiędzy poszczególnymi rzędami podłogi powinno wynosić minimum 40cm.
• Drugi rząd: rozpocząć od elementu dopasowanego do długości ściany lub połówki deski. Podłogę łączymy do rzędu uprzednio ułożonego umieszczając pióro we wpuście pod kątem 20 stopni a następnie opuszczając na podłoże. Kolejną deskę podłogi układamy kilka centymetrów dalej od pierwszej deski drugiego rzędu, w ten sam sposób jak poprzedni umieszczając pióro we wpuście deski poprzedniego rzędu pod kątem 20 stopni. Następnie dosuwamy deskę do pierwszego deski drugiego rzędu i od góry obniżając lekko uciskamy do momentu zamknięcia zamka 1clic2go i wyraźnie słyszalnego kliknięcia. Tym sposobem układamy kolejne elementy podłogi w rzędzie i kolejne rzędy paneli.
• Ostatni rząd paneli należy wpasować ostrożnie za pomocą łyżki stolarskiej. Po uło­żeniu paneli należy usunąć kliny dystansowe. Na tym wszystkie czynności zostały zakończone! Przy rurach ogrzewania lub meblościankach: • Najpierw przyciąć panel na odpowiednią długość.
• Następnie ułożyć przycięty panel obok wyznaczonego miejsca, a wgłębienia zmierzyć calówką i odpowiednio naznaczyć.
• Wyciąć naznaczone miejsca; przestrzegać koniecznego odstępu
• Na odcięty kawałek panela nałożyć warstwę kleju i szczelnie połączyć za rurami ogrzewania (za pomocą łyżki stolarskiej) zabezpieczając go klinami, aż do utwar­dzenia kleju. Następnie przykryć wycięcia na rury maskującymi rozetami.
Przy ościeżnicy drzwiowej:
• Ościeżnicę drzwiową skrócić tak, aby znalazło się pod nią miejsce na panel z warstwą eliminującą odgłos kroków. W ten sposób podłoga będzie mogła rozszerzać się bez przeszkód również w tym miejscu.
Po podłodze można chodzić i ustawiać na niej meble natychmiast po ułożeniu.

Czyszczenie i pielęgnacja

Zanieczyszczenia luźne usunąć szczotką lub odkurzaczem nadającym się do twardych powierzchni. W razie potrzeby zanieczyszczenia zetrzeć dokładnie wyżętą ścierką (wilgotną, nie b. mokrą). Nie stosować nie wyżętych ścierek oraz mopów. Rozlane płyny natychmiast zetrzeć. Nie czyścić woskiem, środkami do nadawania połysku (polish) ani środkami do szorowania. Uporczywe zanieczyszczenia usuwać niewielką ilością acetonu. Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji zalecamy stosowanie środka pielęgnacyjnego podłóg. Nie należy stosować uniwersalnych środków pielęgnacyjnych (do podłóg korkowych, laminato­wych, parkietu itp.) i zawierających woski. W strefach nadmiernych zanieczyszczeń np. w przedpokojach i przy drzwiach wejściowych zalecane jest stoso­wanie wycieraczek. Podłogę pod meblami na rolkach (kółkach) należy zabezpieczyć np. specjalną matą lub wykładziną. Pod nóżki mebli należy przykleić filcowe podkładki.